Grundejerens forpligtelser ved beskæring

Hvorfor skal hække og træer beskæres?

Når hække, træer og anden bevoksning ikke er beskåret tilstrækkeligt, kan det skabe problemer for forbipasserende, eksempelvis svagtseende, kørestolsbrugere og gående med barnevogn.

Du skal som grundejer være opmærksom på, at reglerne gælder for alle din grunds sider ud mod både offentlige veje og private fællesveje, også selvom du ikke har adgang til vejen.

Hvordan skal det klippes?

Beskaerings-billedeTræer og hække skal klippes som vist på tegningen. Hække skal klippes ind til skel bag fortovet.

Hvis du ikke selv kan klare det?

Skal du kontakte en gartner eller havemand, og få dem til at hjælpe dig.

Brønderslev Kommunes Gartnerafdeling kan hjælpe med beskæring mod betaling.

Er du i tvivl, kan du kontakte Brønderslev Kommunes Gartnerformand Rasmus Thorgaard på tlf.: 99 45 46 40

Hvis du ikke gør noget!

Hvis du ikke opfylder dine forpligtelser som grundejer, kan kommunen påbyde dig at udføre en beskæring indenfor en fastsat tidsfrist, typisk 14 dage. Tidsfristen vil fremgå af et brev, som kommunen sender til dig.

Hvis du ikke beskærer beplantningen inden tidsfristens udløb, kan kommunen beskære beplantningen for din regning.

Lovgrundlaget for beskæring findes i Vejlovens kap. 9 §87 stk. 1, 2 og 3, samt Privatvejloven Kap. 10 §61 stk. 1, 2 og 3.

.