Entrepernørafdeling

Entreprenørarbejde:

Det er en målsætning, at driftsområdet udfører indtægtsdækket virksomhed, enten via licitation eller ved konkret beslutning, idet der ved beslutningen tages hensyn til arbejdets størrelse, arbejdets karakter, samarbejde med lokale entreprenører, udnyttelse af det kommunale kapacitetsgrundlag m.v.

Vi løser opgaverne:

  • Spuling
  • Slamsugning
  • Tømning af vejbrønde
  • Jordarbejde
  • Kloak- og brøndarbejde
  • Levering af sten- og grusmaterialer