Brønderslev Kommune, Vej og Park regulerer, jf. gældende regler fra Skov- og Naturstyrelsen, rågeunger i perioden 1. maj – 15 juni 2022.

Reguleringen bliver udført af jagt foreningerne i samarbejde med Vej og Park og til så lidt gene for borgerne som muligt.