Rhododendronpark

Læs meget mere her

I efteråret 1989 fik en gruppe borgere den idé at anlægge en rhododendronpark i det bestående Hedelundsanlæg. Den skulle give byens borgere et rekreativt åndehul og være en del af en større kommunal plan om at tiltrække virksomheder og turister.

Projektet om en rhododendronpark vandt gehør i Brønderslev byråd. Byrådet mente, at parken kunne styrke forholdet mellem borgere og kommune og være et symbol på samarbejde på tværs af interresser. Byrådet dannede en arbejdsgruppe, som skulle fremkomme med forslag til parkens fremtidige udseende. Gruppens arbejde udmundede i et konkret forslag til anlæg af Hedelund Rhododendronpark.

Hoved-idéen i forslaget byggede i høj grad på anlæggets eksisterende kvaliteter, samtidig med at adgangsforholdene blev forbedret, og at der blev foreslået etableret anlæg eller attraktioner forskellige steder i parken.

Parken indviedes i 1994 og har kostet 4,3 mio. kr. Heraf har byens borgere, virksomheder og institutioner sponsoreret ca 1,1 mio. kr., Brønderslev Kommune ca. 2,7 mio. kr. og EU’s Regionalfond 0,5 mio. kr. Parken er et bevis på, hvad en levende debat mellem borgere og byråd kan føre til.

Allerede i 1890 var der røster fremme om etablering af en bypark i Hedelund, der dengang henlå som en plantage. Det første Hedelundsanlæg etableredes således i plantagen og blev åbnet for alle byens borgere.

Rhododendronparkens initiativgruppe bestod af af: Idemanden bag parken Gunnar Vestergaard, P. Holm-Christiansen, Tage Buus, og Svend Erik Christensen.
Rhododendronparken er tegnet af landskabsarkitektfirmaet: landskabskonsulenterne I/S v/Frans Ameys MDL PLR

Der er fri adgang til den smukke park, døgnet rundt, året rundt. I den 7 ha. store park er der over 10.000 rhododendron-planter fordelt på (p.t.) 129 arter. Der findes adskillige privat-haver med flere arter, men det særlige ved denne park er, at der er STORE bede med hver enkelt art, så de, hver for sig, kan vise “hvad de dur til”. Flere steder i parken er der opstillet borde og bænke, hvor man evt. kan nyde sin medbragte mad eller kaffe. Da der kun er små stigninger i terrænet, er parken let fremkommelig for f. eks. kørestole og barnevogne.