Vandløbsafdeling

Vandløb

Vej og Park vedligeholder kommunens offentlige vandløb efter bestemmelserne i vandløbsregulativerne. Det betyder blandt andet skæring af grøden i vandløbet og i nogle tilfælde vegetationen på kanten af vandløbet. Formålet med vedligeholdelsen er at sikre det enkelte vandløbs form og evne til at føre vand, bla. for at reducere risikoen for oversvømmede marker. Vi udfører arbejdet med stor omtanke for biodiversiteten, så dyr og planter kan trives i vandløbene. For at optimere driften har vi udliciteret en del af opgaverne til private leverandører

Vi løser opgaverne:

  • Vandløbsvedligeholdelse
  • Måling af vandstand
  • Vedligeholdelse af broer
  • Reetablering af grus og gydebanker
  • Træbeskæring
  • Grødeskæring
  • Rensning af sandfang